Smart 3


  Detektor za gas Smart 3

 Opis:

SMART 3 CC gas detektori se koriste za detekciju prisustva zapaljivih ili toksičnih masa, ili za kiseonik, njegovo bogaćenje ili osiromašenje. Industrijski senzor (Pellistor) upotrebljen za detekciju zapaljivih gasova, pokazuje odličnu linearnost i do 100% LEL kao i superiornu moć ponavljanja kao i trajanje. Za detekciju otrovnih gasova Sensitron je izveo pouzdanu selekciju u izvedbi elektrohemijskih elemenata radi snabdevanja stabilnim i virtualnim jedinicama bez održavanja.

Detektori su dizajnirani da uvek obezbede 4-20mA izlaznog signala. Prema opcionalnoj elektronskoj kartici ST.S/IDI SMART 3 CC može komunicirati na serijskoj bus liniji RS 485 sa svim Sensitron IDI kontrolnim panelima. Druge opcionalne kartice su dizajnirane da obezbede detektor sa otvorenim kolektorima ili relejnim izlazima preko kojih bi komunicirali sa bilo kojim konvencionalnim kontrolnim panelom.Tehničke karakteristike:

• Element za učitavanje: NEMOTO PELLISTOR senzori i elektrohemijske mase
• Kontrolna jedinica: Mikroprocesor 10 bit
• Vizuelna indikacija: LED
• Rezolucija (mikroprocesor): 1024
• Radna temperatura: -10 / + 55 °C
• Napajanje:12- 24 Vdc
• Težina: 700 gr
• Dimenzije:  L.105, H. 200, D. 110 mm
• Relativna vlažnost: 20-90 % Rh / 40° C

 Modeli:

SMART 3 CC DETEKTORI ZAPALJIVOG GASA, EEx-n zaštita

$S1096ME METAN detektor 4-20 mA, 0-100% LEL
S1096GP LPG detekor 4-20 mA 0-100% LEL
S1096BU BUTAN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1096PR PROPAN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1096VB detektor isparenja gasa 4-20 mA 0-100% LEL


SMART 3 CC DETEKTORI ZAPALJIVOG GASA, EEx-d zaštita

$S1097ME METAN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097GP LPG detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097BU BUTAN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097PR PROPAN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097VB detektor isparenja gasa 4-20 mA 0-100% LEL
S1097AA detektor kiseline 4-20mA 0-100% LEL
S1097AT ACETON detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1151AC ACETILEN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1155AM AMONIJAK detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097CP CIKLOPENTAN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097EN

ETAN detektor 4-20 mA 0-100% LEL

S1097AE ETIL ACETATE detektor 4-20 mA  0-100% LEL
S1097ET ETIL ALCOHOL detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097EL ETILEN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1155OE ETILEN OKSID (ETO) detektor 4-20mA 0-100% LEL
S1097EP HEPTAN detektor 4-20 mA  0-100% LEL
S1097ES HEKSAN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097H2 HIDROGEN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097IB ISO BUTAN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097IT ISO BUTIL ALKOHOL detektor 4-20mA 0-100% LEL
S1097IN ISO PENTAN detektor 4-20mA 0-100% LEL
S1097IP

ISO PROPIL ALKOHOL detektor 4-20mA 0-100% LEL

S1154P8 JP8 (JET PROPELER) detektor 4-20mA, 0-100% LEL
S1097MT

METIL ALKOHOL detektor 4-20 mA 0-100% LEL

S1097MK

METIL ETIL KETON detektor 4-20 mA 0-100% LEL

S1097NN NONANE detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097PE PENTAN detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1097PP PROPILEN detektor 4-20 mA  0-100% LEL
S1097PN PROPIL ALKOHOL detektor 4-20 mA 0-100% LEL
S1155ST STIREN detektor 4-20mA 0-100% LEL
S1097TM TRI-METILBENZEN detektor 4-20mA 0-100% LEL
S1097TO TOLUEN detektor 4-20 mA  0-100% LEL
S1097XI KSILEN detektor 4-20 mA 0-100% LEL


SMART 3 CC DETEKTORI TOKSIČNIH GASOVA, EEx-n zaštita

$S1638CO KARBON MONOKSID detektor, 4-20mA 0-300 ppm
S1640O2 KISEONIK detektor,4-20mA 0-25% Vol
S1130CO KARBON MONOKSID detektor, 4-20mA 0-500 ppm
S1130ET ETILEN detektor, 4-20mA, 0-200 ppm
S1132AM AMONIJAK (NH3) detektor, 4-20mA 0-200 ppm
S1134AM AMONIJAK (NH3) detektor, 4-20mA 0-1000 ppm
S1136HS HIDROGEN SULFID (H2S) detektor, 4-20mA 0-50 ppm
S1138SD SULFUR DIOKSID (SO2) detektor, 4-20mA 0-20 ppm
S1140ND NITROGEN DIOKSIDE(NO2) detektor, 4-20mA 0-20 ppm
S1142CL HLOR (Cl2) detektor, 4-20mA 0-20 ppm
S1144NO AZOTNI OKSID (NO) detektor, 4-20mA 0-100 ppm


SMART 3 CC DETEKCIJA TOKSIČNIH GASOVA, EEx-d zaštita

$S1639CO KARBON MONOKSIDE detektor 4-20mA 0-300 ppm
S1641O2 KISEONIK detektor,4-20mA 0-25% Vol
S1131CO KARBON MONOKSID detektor, 4-20mA 0-500 ppm
S1133AM AMONIJAK (NH3) detektor, 4-20mA 0-200 ppm
S1135AM AMONIJAK (NH3) detektor, 4-20mA 0-1000 ppm
S1137HS HIDROGEN SULFID (H2S) detektor, 4-20mA 0-50 ppm
S1145NO AZOTNI OKSID (NO) detekor, 4-20mA 0-100 ppm
S1139SD SULFUR DIOKSID (SO2) detektor, 4-20mA 0-20 ppm
S1141ND NITROGEN DIOKSID (NO2) detektor, 4-20mA 0-20 ppm
S1143CL HLOR (Cl2) detektor, 4-20mA 0-20 ppm
S1147HC HIDROHLORIČNA KISELINA (HCL), 4-20mA 0-50 ppm
S1149HN HIDROHLORIČNA KISELINA (HCN), 4-20mA 0-100 ppm


DODACI za SMART3 CC detektore

$ST.S/CSW

Softver za podešavanje za SMART3 seriju detektora sadržan od softverskog CD, RS232/RS485 konvertora, a serijskog kabla i ST.S/IDI kartice. Softver se može instalirati na Windows 3.1, ‘95/98, 2000 or XP. Softver za podešavanje dozvoljava modifikovanje alarme i dometa merenja, kao i podešavanja Zero-a, Span i 4-20mA preko korisničkog menija ili na licu mesta ili u laboratoriji.

ST.S/IDI

Plug-in RS485 interfejs, povezuje SMART3 i SMART3 IrDA detektore na IDI kontrolne panele.

ST.S/CKD Prenosiva tastatura za podešavanje se povezuje na detektor da uskladi Zero, Span i 4-20mA.
ST.S/OC
Kolektor kartica za SMART3, SMART 3 IrDA i SMART3 Displej. Ubacuje se  u isti otvor koji je obezbeđen za ST.S/IDI interfejs.
ST.S1REL
1-relejna kartica za SMART3, SMART 3 IrDA iSMART3 Display. Ubacuje se u isti otvor koji je obezbeđen za ST.S/IDI interfejs. Relej - 12÷24V

 


LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »