Osnovni zadatak kada je zaštita od požara u objektima u pitanju je da požar otkrijemo što ranije i da što brže pristupimo njegovom gašenju. Što je manje vreme od nastanka požara do momenta njegovog gašenja to su štete koje nastaju usled požara manje.

Ako nemamo sistem automatske dojave požara, razvoj požara je prikazan na sledećem grafikonu:

Razvoj požara prikazan na grafikonu

Sa sistemom automatskih dojava požara štete koje nastaju usled požara su znatno manje što se vidi iz sledećeg grafikona:

Razvoj požara prikazan na grafikonu - Odnos požarne štete i vremena

Iako imamo sistem automatske dojave požara, proteklo je neko vreme od nastanka požara do momenta njegovog gašenja i manju požarnu štetu ne možemo da izbegnemo.

Postoji oprema ili proizvodni procesi kod kojih i manja požarna šteta ima katastrofalne posledice. Klasičan primer su server sobe kod kojih gubitka hard diska za smeštaj podataka može da ima ogromne milionske finansijske posledice (Server soba poreske uprave na Obilićevom vencu u Beogradu).

Da li možemo otkriti požar pre nego što on nastane? Možemo!

Upravo ovo poglavlje opisuje sisteme za rano otkrivanje požara. Iskustveno, uvek je ovaj sistem ranije prijavio nastanak požara od receptora mirisa u ljudskom nosu koji osete miris paljevine.

Prezentujemo vodeći svetski sistem za rano otkrivanje požara od proizvođača Protec (Engleska).

Sistem za rano otkrivanje požara - Hidroelektrana Đerdap II

Hidroelektrana Đerdap II (dodatna elektrana)

Skupa oprema i mnogo skuplji havarijski prekidi rada

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »