Zakon - Propisi i norme


 

http://www.gromobrani.co.rs/images/picture/Zakon.jpg
Zakon koji reguliše oblast zaštite objekata od požara je vremenski donošen od 1988. god do 2005. god. U decembru 2009. god. donet je novi zakon o zaštiti od požara, koji počinje da se primenjuje od septembra 2010. god.

 

Pogledajte sve zakonske propise vezane za zaštitu od požara. Za pristup kompletnoj bazi zakona morate biti član grupe "Tesla sistemi".
Dokumenti:

Zakon o zaštiti od požara (stari) – primenjuje se do 01. septembra 2010. god. (192 kB)
Zakon o zaštiti od požara (novi) – primenjuje se od 01.septembra 2010. god. (161 kB)
Tehnicki normativi za stabilne instalacije za dojavu pozara Sl.list SRJ br. 87/93 (268 kB)
Legenda simbola PPZ po JUS-u (602 kB)
Zakon o vanrednim situacijama (197 kB)
Obaveza vlasnika teretnih vozila i pravnih lica koja obavljaju poslove špedicije opasnih i štetnih materija da plaćaju naknadu za zaštitu životne sredine (145 kB)
Odluka o izradi i sadržaju izveštaja o nuklearnoj sigurnosti i druge dokumentacije potrebne za utvrđivanje ispunjenosti mera nuklearne sigurnosti (348 kB)
Pravilnik o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i programu obuke za rukovanje vatrenim oružjem (211 kB)
Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i u uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (423 kB)
Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih materija (610 kB)
Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva (186 kB)
Pravilnik o merama zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda (164 kB)
Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica (475 kB)
Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara (145 kB)
Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija (286 kB)
Pravilnik o opasnim materijama u vodama (289 kB)
Pravilnik o organizaciji i ustrojstvu, načinu vršenja službe i disciplini u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama (290 kB)
Pravilnik o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi (97 kB)
Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu (125 kB)
Pravilnik o smeštanju i držanju ulja za loženje (182 kB)
Pravilnik o spasilačkom obezbeđenju i vatrogasno-spasilačkoj službi na aerodromu i letilištu (330 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (277 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje pogon i održavanje gasnih kotlarnica (425 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru (173 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju (443 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para (332 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (268 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen dioksidom (295 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva (752 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru (143 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (173 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (168 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (521 kB)
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (186 kB)
Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehničkim generisanim aerosolom (179 kB)
Pravilnik o uslovima za bavljenje poslovima unapređenja zaštite od požara (176 kB)
Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja,rezanja i lemljenja (160 kB)
Uredba o osnovama, merilima i uslovima za razvrstavanje organizacija i organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara (207 kB)
Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju (168 kB)
Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika (180 kB)
Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima (185 kB)
Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije (150 kB)
Zakon o prevozu opasnih materija (331 kB)
Zakon o prometu eksplozivnih materija (187 kB)
Zakon o transportu, distribuciji i korišćenju prirodnog gasa (211 kB)
Zakon o vanrednim situacijama (197 kB)
Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja (209 kB)
Zakon o ZOP (134 kB)
LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »