Nužna rasveta


Nužna rasveta je definisana prema evropskom standardu EN 1838. Takođe naš zakon definiše nužnu rasvetu kao obavezan sastavni deo svakog objekta.

Tesla sistemi pružaju kompletan inženjering: od projektovanja, preko montaže sistema do obezbeđenja kompletnih papira za protivpožarnu policiju.

Da bi olakšali krajnjem korisniku razumevanje terminologije vezane za nužnu rasvetu, objasnićemo je u najkraćem obliku.

 

Podela Nužne rasvete

 

Sigurnosna rasveta je deo nužne rasvete koja omogućava sigurno napuštanje nekog prostora ili objekta ili omogućava sigurni završetak neke radne operacije.

Pomoćna rasveta je deo nužne rasvete koja u slučaju nestanka opšteg napajanja služi nastavku započetih aktivnosti. Deo rasvete se automatski prebacuje na pomoćmi izvor napajanja.

Sigurnosna rasveta za evakuacione puteve omogućava sigurno prepoznavanje oznaka koje vode do izlaza iz objekta koji je ugrožen.

 

Sigurnosna rasveta za sprečavanje panike (protivpanična rasveta) omogućava ljudima dolazak do mesta od kojeg se evakuacioni putevi jednoznačno prepoznavaju.

Sigurnosna rasveta za radna mesta sa povećanom opasnošću služi da se omogući sigurnosno isključenje mašina i opreme i da se na taj način sačuva sigurnost zaposlenih ili drugih osoba koje se nalaze u tom prostoru.

 

Znak za izlaz - Protivpanična rasveta

 

Deo koji se odnosi na izvore svetla za sigurnosnu rasvetu, označavanje evakuacionih puteva i izlaza i šta se sve mora osvetliti sigurnosnom rasvetom ostavili smo za da objasnimo u vodiču za projektante.

Evropski standardi EN 1838, EN 50171 i EN 50172 se odnose na nužnu rasvetu.

 

Radnik firme Tesla sistemi postavlja sistem protivpanične rasvete

Radnik Tesla sistema na postavljanju protivpanične rasvete >

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »